בהצטרפות לעמותה את/ה תורמים לקידום ההכרה בנוירופיברומטוזיס בישראל ומייצרים קהילה חזקה שתוכל להשיג מטרותיה. בנוסף, כל סכום כסף שלא ישמש לקידום המודעות והזכויות בישראל יועבר למחקרים הפועלים למציאת תרופות ברחבי העולם. חברי העמותה יצורפו לרשימת דיוור על עדכונים בתחום מרחבי העולם ויהיו זכאים להנחה באירועים שתארגן העמותה.

שם פרטי ושם משפחה בבקשה 🙂
כתובת המייל תשמש אותנו להעברת קבלה על הצטרפות ומשלוח דיוור אלקטרוני על חידושים בתחום
ננסה תחילה ליצור עמכם קשר במייל אבל אם תרצו, ניתן להשאיר גם מספר טלפון שבו נוכל ליצור עמכם קשר
אם ברצונכם לחלוק מידע נוסף, כגון הקשר שלכם לנוירופיברומטוזיס (חולה/חבר משפחה/ רופא וכדומה) או רצון לעזור בפעילות של העמותה, אנא פרטו כאן